Program


Celoten program konference v PDF obliki


09.00 – 10.00: Uvodni nagovori

 • Predstavnik MIZŠ
 • dr. Vinko Logaj, direktor Zvoda RS za šolstvo
 • Vojko Kunaver, vodja Področne skupine za družboslovje, umetnost in humanistiko

10.00 – 11.00: Plenarni predavanji

Dr. Dan Podjed je znanstveni sodelavec Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU in izredni profesor za področje kulturne in socialne antropologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Njegova raziskovalna področja so: aplikativna antropologija, digitalna antropologija, poslovna in organizacijska antropologija, razmerja med ljudmi in tehnologijami, trajnostni načini življenja, altruizem, prostovoljstvo idr.

 V svojem predavanju na konferenci bo izpostavil:

 • vpliv inovacij na izgradnjo družbe – pomen šole je v tem, da se prav v procesu izobraževanja gradi družba;
 • inovacije po meri ljudi – inovacije naj nas povezujejo, saj nas družbena omrežja oddaljujejo (vpliv korone);
 • naj se digitalne tehnologije uporablja za povezovanje in ne za nadzor družbe (»državljan na daljinsko upravljanje«) in družbeno oddaljevanje;
 • graditi je treba zaupanje v človeka, da sami odločajo o svoji poti.

Dr. Jana Javornik je raziskovalka in predavateljica na Univerzi v Leedsu v Združenem Kraljestvu, v Stockholmu na Švedskem in Utrechtu na Nizozemskem. Njena raziskovalna področja so: učinki pandemije na družbo, delovna razmerja, države blaginje in politične ekonomije, enakosti in vključenosti na trgu dela. Proučuje plačno vrzel, poklice prihodnosti, usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja v mednarodni perspektivi, organizacijo dela, socialno trajnost, odprto znanost ter etiko umetne inteligence idr.

V svojem predavanju na konferenci bo izpostavila:

 • globalizem in državljani sveta,
 • postkovidna in (post)vojna realnost ter vloga izobraževanja,
 • multidisciplinarnost,
 • katera so relevantna vprašanja z vidika prihodnosti izobraževanja novih generacij po celi vertikali (osnovne in srednje šole, visokošolsko izobraževanje), generaciji Z in alfa,
 • vloga multidisplinarnosti.

11.00 – 13.00: Dopoldanski krog panelov

Seznam dopoldanskih panelov


14.30 – 16.30: Popoldanski krog panelov

Seznam popoldanskih panelov


16.30 – 17.00: Zmagovalci natečajev in zaključek konference

 • Likovni natečaj »Človek – družba – okolje«
 • Geografski natečaj »Geografija se pričenja in konča s/z …«
 • Družboslovni natečaj »Obrazi človečnosti: Vzgoja za solidarnost – solidarnost povezuje«
 • Natečaj na področju glasbe in plesa »Ustvarjalni procesi v glasbi in plesu«
 • Zgodovinski natečaj »Zgodbe osamosvojitve«

Obkonferenčni program


Navodila za povzetke prispevkov

Navodila za razširjene povzetke prispevkov, ki bodo objavljeni v zborniku konference.

Navodila za povzetke