Gradiva

Zbornik razširjenih povzetkov druge konference učiteljev družboslovnih, umetnostnih in humanističnih predmetov z naslovom Mladi in ustvarjalnost.