NAK 2021 - pasica

Tema: Mladi in ustvarjalnost


Ustvarjalnost in inovativnost sta med glavnimi lastnostmi sodobnega človeka. Ustvarjalnost in inovativnost sta botrovali vsem velikim odkritjem, izumom in novostim v celotni zgodovini človeštva na vseh področjih delovanja in ustvarjanja od gospodarstva, družbenega organiziranja, političnega delovanja, kulturnega ustvarjanja, razvoja znanstvenih disciplin do človekovih duhovnih predstav. Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo človek spreminja svoje vsakdanje življenje, širi obzorja in meje znanega izven obstoječih okvirjev.

Ključno vprašanje konference je, kako lahko pri družboslovnih, umetnostnih in humanističnih predmetih razvijamo in spodbujamo ustvarjalnost in inovativnost. 

Zbornik konference DUH 2022

Konferenca DUH 2022


Datum dogodka: 28. junij 2022 
Kraj: Kongresni center Brdo, Brdo pri Kranju 

Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022

Program, gradiva in videoposnetki konference bodo objavljeni naknadno.

Program, gradiva in videoposnetki