Natečaji

V okviru konference razpisujemo pet natečajev s področja likovne umetnosti, geografije, družboslovja, glasbene umetnosti in zgodovine. Podrobnosti natečajev, pogoji sodelovanja, kriteriji izbora najboljših dosežkov za posamezno področje, nagrade za zmagovalce natečajev ter kontaktni podatki glavnih nosilcev natečajev so objavljeni v priloženih povezavah: