Kontakti

Programski odbor: dr. Vilma Brodnik, predsednica (), Tanja Popit, Jožica Pika Gramc, Mojca Dolinar, Mihaela Kerin, Primož Krašna, mag. Bernarda Gaber.

Organizacijski odbor: Vojko Kunaver, predsednik (), dr. Anton Polšak, Borut Stojilković, Melita Vidovič, mag. Klavdija Šipuš, dr. Dimitrij Beuermann, dr. Inge Breznik, dr. Ada Holcar Brunauer, mag. Natalija Kocjančič, Guido Križman, Tomaž Kranjc in mag. Sofija Baškarad.