Dopoldanski paneli

[accordion]

[card]
[card-header]Razredni pouk: Ustvarjalno pri razrednem pouku[/card-header]
[card-body]

MODERATORICA: MOJCA DOLINAR

Mojca Dolinar: USTVARJALNO REŠEVANJE PROBLEMOV Z METODO DESIGN THINKING

Mag. Irena Gole: PRIPRAVA UČNE ENOTE V UČEČI SE SKUPNOSTI Z METODO DESIGN THINKING

Petra Krajnc Urbanija: UČENJE Z RAZISKOVANJEM V 1. VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU

Veronika Svoljšak: UČENJE Z RAZISKOVANJEM V 1. VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU

Simona Kavčič: USTVARJALNO IN INOVATIVNO UČENJE S KAMIŠIBAJEM

[/card-body]
[/card]

[card]
[card-header]Zgodovina: Ustvarjalno in inovativno v svet zgodovine [/card-header]
[card-body]

MODERATORICA: DR. VILMA BRODNIK

Dr. Vilma Brodnik: UČENJE ZGODOVINE V INOVATIVNIH UČNIH OKOLJIH

Mag. Alenka Starman Alič: USTVARJALNI PRISTOP UPORABE ARHIVSKEGA GRADIVA NA PRIMERU PROJEKTA »ZBRALI SMO POGUM«

Mag. Ana Čič: USTVARJALNI POTENCIAL PARKA VOJAŠKE ZGODOVINE PIVKA

Mag. Nataša Robežnik: USTVARJALNO IN INOVATIVNO UČNO OKOLJE SKOZI MUZEJSKE FOTOGRAFSKE ZBIRKE IN PEDAGOŠKE PROGRAME MUZEJA NOVEJŠE ZGODOVINE SLOVENIJE

Tomaž Smole: VIRTUALNA SOBA POBEGA V PARKU VOJAŠKE ZGODOVINE PIVKA

[/card-body]
[/card]

[card]
[card-header]Geografija: Sodobni tokovi v didaktiki geografije in ZemljeVIDna ustvarjalnost [/card-header]
[card-body]

MODERATORJA: BORUT STOJILKOVIĆ IN MELITA VIDOVIČ

Dr. Eva Konečnik Kotnik: KAKO KREPITI INOVATIVNOST IN USTVARJALNOST V GEOGRAFSKEM IZOBRAŽEVANJU

Dr. Anton Polšak:VKLJUČEVANJE PODJETNOSTI V GEOGRAFSKI KURIKUL

Dr. Blaž Repe: TEMATSKI ZEMLJEVIDI: USTVARJALNOST NA STIČIŠČU ZNANOSTI, OBRTI, TEHNOLOGIJE IN UMETNOSTI

Melita Vidovič: USTVARJANJE UMETNOSTI IZ ZEMLJEVIDOV

[/card-body]
[/card]

[card]
[card-header] Domovinska in državljanjska kultura in etika: Uporaba gledaliških tehnik pri pouku DKE [/card-header]
[card-body]

MODERATORICA: MAG. KLAVDIJA ŠIPUŠ

Mag. Klavdija Šipuš: UPORABA GLEDALIŠKIH TEHNIK PRI POUKU DKE

Božena Krivec: V ISKANJU IDENTITETE

Nataša Maver Šoba: IGRE VLOG IN UČENJE O DEMOKRACIJI: PRIPRAVA VOLITEV

Patricija Frlež: SIMULACIJA VOLITEV V RAZREDU

Barbara Polajnar: VKLJUČEVANJE IN IZRAŽANJE SKOZI SLIKOVNO GLEDALIŠČE (interaktivna delavnica)

[/card-body]
[/card]

[card]
[card-header] Družboslovje: Obrazi človečnosti: vzgoja za solidarnost – solidarnost povezuje[/card-header]
[card-body]

MODERATORICA: JOŽICA PIKA GRAMC

Dr. Anica Mikuž Kos : ŠOLA – PROSTOR SOCIALIZACIJE VSEH OTROK

Jožica Pika Gramc: OBRAZI ČLOVEČNOSTI V SKUPNOSTI

Romana Franković: UČENJE V ODPRTEM PROSTORU

Tjaša Arko, Andreja Hleb: PRILOŽNOSTI PROSTOVOLJSTVA V ŠOLAH

Jon Kanjir: SRČNOST ODPIRA VRATA

[/card-body]
[/card]

[card]
[card-header] Filozofija: Ustvarjalnost s filozofijo[/card-header]
[card-body]

MODERATORICA: MAG. SOFIJA BAŠKARAD

Dr. Tomaž Grušovnik: PRISPEVEK FILOZOFIJE K USTVARJALNEMU ZASTAVLJANJU VPRAŠANJ PRI POUKU

Maja Vačun: FILOZOFIJA ZA OTROKE – PRILOŽNOST ZA SPODBUJANJE SODELOVALNEGA, SKRBNEGA, KREATIVNEGA IN KRITIČNEGA MIŠLJENJA

dr. Miha Debenak: KRITIČNO MIŠLJENJE JE USTVARJALNO MIŠLJENJE

[/card-body]
[/card]

[card]
[card-header] Psihologija: Psihologija o ustvarjalnosti [/card-header]
[card-body]

MODERATOR: TOMAŽ KRANJC

Dr. Andreja Avsec: OSEBNOSTNE LASTNOSTI IN USTVARJALNOST

Dr. Mojca Čerče: OBOGATITEV POUKA PSIHOLOGIJE Z DRAGOCENO USTVARJALNO IZKUŠNJO

[/card-body]
[/card]

[card]
[card-header] Sociologija: Ustvarjalnost v izobraževanju [/card-header]
[card-body]

MODERATORICA: TANJA POPIT

Dr. Andreja Barle: BIVANJSKI DOLGČAS IN/ALI BEG OD NESMISLA

Tanja Popit: USTVARJALNOST V IZOBRAŽEVANJU

[/card-body]
[/card]

[card]
[card-header] Umetnostna zgodovina: Spodbujanje kritičnega in ustvarjalnega opazovanja pri umetnostni zgodovini [/card-header]
[card-body]

MODERATORICA: NINA OSTAN

Dr. Martina Malešič: PROSTOR NA DLANI. ARHITEKTURNA ZGODOVINA IN VSAKDANJE OKOLJE (predavanje s pogovorom)

Nina Ostan:  SPODBUJANJE USTVARJALNEGA IN KRITIČNEGA MIŠLJENJA SKOZI INTEPRETACIJO UMETNIŠKIH DEL (predavanje z elementi delavnice)

[/card-body]
[/card]

[card]
[card-header] Likovna umetnost: Ustvarjalnost, medpredmetnost in senzibilizacija kot vodila k razumevanju sodobnega virtualnega sveta [/card-header]
[card-body]

MODERATORJA: PRIMOŽ KRAŠNA IN MAG. NATALIJA KOCJANČIČ

Andreja Blimen Majcen: LIKOVNA UMETNOST IN GIBANJE

Mojca Grula: LIKOVNI IZZIVI NA DALJAVO

Mag. Željko Opačak: UMETNIK POMAGA SVETU RAZKRIVAJOČ MISTIČNE RESNICE

Nataša Himmelreich: FOTOGRAFIJA KOT INTERAKCIJA Z LIKOVNIM  IZRAŽANJEM

Barbara Tacar: DAN DEJAVNOSTI KOT PRIMER DOBRE PRAKSE MEDPREDMETNEGA POVEZOVANJA

Anuša Blažko: KREPITEV USTVARJALNOSTI SKOZI ZABAVNE IN SPROŠČUJOČE LIKOVNE DEJAVNOSTI NA PREHODU V DRUGO VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE

[/card-body]
[/card]

[card]
[card-header] Glasbena umetnost: Ustvarjalnost na področju kulturne dediščine, glasbene, gledališke in plesne umetnosti v šoli [/card-header]
[card-body]

MODERATORICI: DR. INGE BREZNIK IN DR. ADA HOLCAR BRUNAUER

Dr. Branka Rotar Pance, dr. Tina Bohak Adam, Mira Metljak: GLASBENA USTVARJALNOST SKOZI PRIZMO TEKMOVANJA – SLOVENSKA GLASBENA OLIMPIJADA

Erik Šmid: VIDEOSPOT ČEZ KOKRŠKI MOST – PRIMER SPODBUJANJA USTVARJALNOSTI PREKO GLASBENIH DEJAVNOSTI NA GIMNAZIJI KRANJ

Viljem Babič: MULTIKULTURNA DRUGA

David Preložnik, Sašo Šonc, Urban Kolar, Danijel Berden: KAKO ZVENI GCC

[/card-body]
[/card]

[card]
[card-header] Glasbeno šolstvo: Potovanja po zemljevidu učenja in poučevanja z ustvarjanjem [/card-header]
[card-body]

MODERATOR: DR. DIMITRIJ BEUERMANN

Dr. Katarina Zadnik: IZZIVI PRI DEJAVNOSTI USTVARJANJE GLASBE V GLASBENI ŠOLI

Rosana Jakšič, Martina Jovič: POVEZOVANJE GLASBENIH VSEBIN IN USTVARJALNOST PRI NAUKU O GLASBI (posnetek nastopa učencev)

Nina Lorber: USTVARJALNOST PRI SKUPINSKEM POUKU V GLASBENI ŠOLI: IZ PRAKSE ZA PRAKSO

Bojan Bezjak, Anja Koroša, Nuša Titan: MEDPREDMETNO POVEZOVANJE NAUKA O GLASBI Z INSTRUMENTALNIM POUKOM

[/card-body]
[/card]

[/accordion]