Dopoldanski paneli

MODERATORICA: MOJCA DOLINAR

Mojca Dolinar: USTVARJALNO REŠEVANJE PROBLEMOV Z METODO DESIGN THINKING

Mag. Irena Gole: PRIPRAVA UČNE ENOTE V UČEČI SE SKUPNOSTI Z METODO DESIGN THINKING

Petra Krajnc Urbanija: UČENJE Z RAZISKOVANJEM V 1. VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU

Veronika Svoljšak: UČENJE Z RAZISKOVANJEM V 1. VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU

Simona Kavčič: USTVARJALNO IN INOVATIVNO UČENJE S KAMIŠIBAJEM

MODERATORICA: DR. VILMA BRODNIK

Dr. Vilma Brodnik: UČENJE ZGODOVINE V INOVATIVNIH UČNIH OKOLJIH

Mag. Alenka Starman Alič: USTVARJALNI PRISTOP UPORABE ARHIVSKEGA GRADIVA NA PRIMERU PROJEKTA »ZBRALI SMO POGUM«

Mag. Ana Čič: USTVARJALNI POTENCIAL PARKA VOJAŠKE ZGODOVINE PIVKA

Mag. Nataša Robežnik: USTVARJALNO IN INOVATIVNO UČNO OKOLJE SKOZI MUZEJSKE FOTOGRAFSKE ZBIRKE IN PEDAGOŠKE PROGRAME MUZEJA NOVEJŠE ZGODOVINE SLOVENIJE

Tomaž Smole: VIRTUALNA SOBA POBEGA V PARKU VOJAŠKE ZGODOVINE PIVKA

MODERATORJA: BORUT STOJILKOVIĆ IN MELITA VIDOVIČ

Dr. Eva Konečnik Kotnik: KAKO KREPITI INOVATIVNOST IN USTVARJALNOST V GEOGRAFSKEM IZOBRAŽEVANJU

Dr. Anton Polšak:VKLJUČEVANJE PODJETNOSTI V GEOGRAFSKI KURIKUL

Dr. Blaž Repe: TEMATSKI ZEMLJEVIDI: USTVARJALNOST NA STIČIŠČU ZNANOSTI, OBRTI, TEHNOLOGIJE IN UMETNOSTI

Melita Vidovič: USTVARJANJE UMETNOSTI IZ ZEMLJEVIDOV

MODERATORICA: MAG. KLAVDIJA ŠIPUŠ

Mag. Klavdija Šipuš: UPORABA GLEDALIŠKIH TEHNIK PRI POUKU DKE

Božena Krivec: V ISKANJU IDENTITETE

Nataša Maver Šoba: IGRE VLOG IN UČENJE O DEMOKRACIJI: PRIPRAVA VOLITEV

Patricija Frlež: SIMULACIJA VOLITEV V RAZREDU

Barbara Polajnar: VKLJUČEVANJE IN IZRAŽANJE SKOZI SLIKOVNO GLEDALIŠČE (interaktivna delavnica)

MODERATORICA: JOŽICA PIKA GRAMC

Dr. Anica Mikuž Kos : ŠOLA – PROSTOR SOCIALIZACIJE VSEH OTROK

Jožica Pika Gramc: OBRAZI ČLOVEČNOSTI V SKUPNOSTI

Romana Franković: UČENJE V ODPRTEM PROSTORU

Tjaša Arko, Andreja Hleb: PRILOŽNOSTI PROSTOVOLJSTVA V ŠOLAH

Jon Kanjir: SRČNOST ODPIRA VRATA

MODERATORICA: MAG. SOFIJA BAŠKARAD

Dr. Tomaž Grušovnik: PRISPEVEK FILOZOFIJE K USTVARJALNEMU ZASTAVLJANJU VPRAŠANJ PRI POUKU

Maja Vačun: FILOZOFIJA ZA OTROKE – PRILOŽNOST ZA SPODBUJANJE SODELOVALNEGA, SKRBNEGA, KREATIVNEGA IN KRITIČNEGA MIŠLJENJA

dr. Miha Debenak: KRITIČNO MIŠLJENJE JE USTVARJALNO MIŠLJENJE

MODERATOR: TOMAŽ KRANJC

Dr. Andreja Avsec: OSEBNOSTNE LASTNOSTI IN USTVARJALNOST

Dr. Mojca Čerče: OBOGATITEV POUKA PSIHOLOGIJE Z DRAGOCENO USTVARJALNO IZKUŠNJO

MODERATORICA: TANJA POPIT

Dr. Andreja Barle: BIVANJSKI DOLGČAS IN/ALI BEG OD NESMISLA

Tanja Popit: USTVARJALNOST V IZOBRAŽEVANJU

MODERATORICA: NINA OSTAN

Dr. Martina Malešič: PROSTOR NA DLANI. ARHITEKTURNA ZGODOVINA IN VSAKDANJE OKOLJE (predavanje s pogovorom)

Nina Ostan:  SPODBUJANJE USTVARJALNEGA IN KRITIČNEGA MIŠLJENJA SKOZI INTEPRETACIJO UMETNIŠKIH DEL (predavanje z elementi delavnice)

MODERATORJA: PRIMOŽ KRAŠNA IN MAG. NATALIJA KOCJANČIČ

Andreja Blimen Majcen: LIKOVNA UMETNOST IN GIBANJE

Mojca Grula: LIKOVNI IZZIVI NA DALJAVO

Mag. Željko Opačak: UMETNIK POMAGA SVETU RAZKRIVAJOČ MISTIČNE RESNICE

Nataša Himmelreich: FOTOGRAFIJA KOT INTERAKCIJA Z LIKOVNIM  IZRAŽANJEM

Barbara Tacar: DAN DEJAVNOSTI KOT PRIMER DOBRE PRAKSE MEDPREDMETNEGA POVEZOVANJA

Anuša Blažko: KREPITEV USTVARJALNOSTI SKOZI ZABAVNE IN SPROŠČUJOČE LIKOVNE DEJAVNOSTI NA PREHODU V DRUGO VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE

MODERATORICI: DR. INGE BREZNIK IN DR. ADA HOLCAR BRUNAUER

Dr. Branka Rotar Pance, dr. Tina Bohak Adam, Mira Metljak: GLASBENA USTVARJALNOST SKOZI PRIZMO TEKMOVANJA – SLOVENSKA GLASBENA OLIMPIJADA

Erik Šmid: VIDEOSPOT ČEZ KOKRŠKI MOST – PRIMER SPODBUJANJA USTVARJALNOSTI PREKO GLASBENIH DEJAVNOSTI NA GIMNAZIJI KRANJ

Viljem Babič: MULTIKULTURNA DRUGA

David Preložnik, Sašo Šonc, Urban Kolar, Danijel Berden: KAKO ZVENI GCC

MODERATOR: DR. DIMITRIJ BEUERMANN

Dr. Katarina Zadnik: IZZIVI PRI DEJAVNOSTI USTVARJANJE GLASBE V GLASBENI ŠOLI

Rosana Jakšič, Martina Jovič: POVEZOVANJE GLASBENIH VSEBIN IN USTVARJALNOST PRI NAUKU O GLASBI (posnetek nastopa učencev)

Nina Lorber: USTVARJALNOST PRI SKUPINSKEM POUKU V GLASBENI ŠOLI: IZ PRAKSE ZA PRAKSO

Bojan Bezjak, Anja Koroša, Nuša Titan: MEDPREDMETNO POVEZOVANJE NAUKA O GLASBI Z INSTRUMENTALNIM POUKOM